Best Friends Club
♫ ♫ ♫
Song of ocarina
Honlap-menü
♫ ♫ ♫
Sunny Boy-Meseköny
***
Rony-Most élsz
Mini üzenőfal
 
500
Cascada - How Do Y
Translator
Nyitólap » FAQ

A uCoz Szolgáltatási Feltételei


Az alábbi feltételek megsértése a honlapja, fiókja, profilja megszűnését eredményezheti, előzetes figyelmeztetéssel, vagy akár figyelmeztetés nélkül.

A uCoz egy privát szervezet, amely webes szolgáltatásokat nyújt a meglévő honlaptulajdonosok és új honlaptulajdonosok részére. Szolgáltatásaink lehetővé teszik a meglévő honlapjának új funkciókkal való bővítését, vagy teljesen új honlap szerkesztését. A uCoz fenntartja magának a jogot bármelyik fiók, profil, honlap törlésére bármilyen okból kifolyólag, vagy minden indoklás nélkül. A uCoz a szolgáltatásait bárkinek elérhetővé teszi, aki elfogadja és betartja az itt felsorolt feltételeket és szabályokat. A uCoz fenntartja magának a jogot a jelen feltételek és szabályok bármikori megváltoztatására. A uCoz rendszer használói teljes felelősséget vállalnak és teljes mértékben mindenkor felelősek minden tevékenységükért amelyek visszavezethetőek a fiókjuk, profiljuk, honlapjuk bármilyen célú használatára vagy közvetett vagy közvetlen módon vonatkoztathatóak az általuk létrehozott fiókhoz, profiljukhoz, honlapjukhoz, illetve kapcsolatosak az általuk létrehozott fiókkal, profiljukkal, honlapjukkal.

A uCoz szolgáltatásainak az igénybevételéhez a következő érvényben lévő szabályok, feltételek betartása szükséges:

 • Szigorúan tilos a következő tartalmak elhelyezése, feltöltése: pornográf, obszcén, csupasz, grafikusan erőszakos, és más, itt fel nem sorolt nem megfelelő tartalom.
 • Támadó és trágár továbbá illetlen vagy erkölcsöt sértő megnevezések elhelyezése, feltöltése, kialakítása (legyen az könyvtár, honlap, vagy bármilyen anyag, vagy bárminek a neve, ami a uCoz rendszerében lett létrehozva) - nem megengedett, és letiltásra kerül.
 • A uCoz semmilyen felelősséget nem vállal bármely tag honlapjain megtalálható tartalmakért, a tartalmakért kizárólag a felhasználó vagyis a honlap-, fiók-, profil tulajdonosa felel. Fenntartjuk magunknak a jogot annak a honlapnak, internetoldalnak az eltávolítására, amelyik megsérti a jelen feltételeket. A honlap-, fiók-, profil tulajdonosok teljes egészében jogilag felelősek a honlapjuk web oldalainak és fiókjainak, profiljainak teljes tartalmáért, ideértve a szerzői jogvédelem alatt álló tartalmak tulajdonosi engedély nélküli közzétételét, továbbá a közerkölcsöt romboló, kiskorúak jogait sértő anyagokat. Szigorúan tilos a uCoz rendszerét, honlapjait törvényellenes célokra használni, az ilyen tartalmak azonnali értesítés nélküli törlésre kerülnek és a tulajdonos teljes anyagának a letiltását illetve törlését vonhatja maga után.
 • A uCoz tagság megvonható, a következő viszonylatok tekintetében:
1. Felnőtt vagy pornográf kapcsolat, uszító tartalom, tiltott jelképek használata, bemutatása bármilyen formában
2. Warez (jogvédett tartalmak jogsértő kereskedelme) vagy Software Piracy (szoftverkalózkodás) kapcsolat
3. Zenei kalózkodással való kapcsolat
4. Hacking (feltörések) kapcsolata
5. Jogvédett szoftverek, feltörésének eszközeivel való kapcsolat (pl. szerzői jogi védelem alatt álló szoftver védelmének az eltávolításával illetve olyan szoftverrel való kapcsolat, amelynek az ilyen jellegű védelmét már eltávolították)
6. A szoftverek sorozat számainak (serial numbers), továbbá olyan információk rendelkezésre bocsátása, amelyek a program vagy szoftver illegális érvényesítésére vagy regisztrálására szolgálnak.
7. Olyan eszközök hozzáférhetővé tételével való kapcsolat, melyek nem használhatóak más célra, mint a program, szoftver feltörésére (cracking software)
8. Kéretlen reklámozással, tömeges levélküldéssel (spam) való kapcsolat
9. Bármilyen jogellenes tevékenységgel való kapcsolat
 • A szervereinken nem engedélyezünk olyan programokat, szoftver, vagy MP3 fájlokat, amelyeknek a teljes jogú tulajdonosi jogaival Ön nem rendelkezik. A szerzői joggal védett fájlokat előzetes értesítés nélkül töröljük!
 • Önnek és bárkinek, aki hozzáfér az Ön fiókjához, profiljához, honlapjához teljes tudatában kell lennie azzal, hogy minden kockázat Önt (a fiók, honlap, profil tulajdonosát) terheli, és Ön (a fiók, honlap, profil tulajdonosa) felel az anyagok tartalmáért pontosságáért, teljességéért, hasznosságáért. A uCoz fenntartja magának a jogot, hogy eltávolítja azokat a tartalmakat, amelyek a uCoz belátása szerint károsak, sértőek vagy bármilyen más módon sértik a jelen szabályokat, illetve azon szabályokat amelyek nincsenek összhangban uCoz érvényben lévő üzletpolitikájával.
 • Ön, vagy a uCoz, bármikor minden indoklás nélkül megszüntetheti az Ön regisztrációját, fiókját, profilját, honlapját.
 • A uCoz nem felel a felkínált szolgáltatásaiért. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármikor megszüntethetjük a szolgáltatásainkat, és mi nem felelünk semmilyen fájl elvesztéséért, és/vagy megsérüléséért ami előfordulhat a rendszer összeomlása során, vagy a merevlemez meghibásodása miatt. Az érvényben lévő jogszabályok alapján a uCoz nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy következményes károkért, amelyek a uCoz rendszerének használatából erednek, vagy pedig annak következményeként keletkeztek, hogy a felhasználó nem tudta használni uCoz szolgáltatásokat.
 • Minden nem-prémium felhasználónak a honlapján kötelező a banner(reklámcsík) és a szerzői jogokat védő kódok használata. Tilos ezeket az elemeket eltakarni, elrejteni a honlapon, ezen elemek eltüntetése, eltakarása, törlése a honlap és a fiók, profil megszüntetését vonhatja maga után.
 • Minden uCoz által felajánlott sablon és anyag szerzői jogvédelem alatt áll. Az ilyen sablonok, licenc alapján, használatra vannak felajánlva uCoz felhasználók részére, és semmilyen formában nem képezhetik áru tárgyát, nem lehet eladni megvenni, sem pedig korlátlanul használni. Ilyen engedélyi korlátokkal adja a uCoz a sablonokat a honlap tulajdonosainak. A uCoz sablonok nem ruházhatók át, illetve nem használhatók egy másik webhosting (webtárhely) vagy Internet szolgáltató szolgáltatásaihoz.

Ezek a szabályok az egész konferenciára érvényesek. A konferencia egyes fórumain és fejezetein saját szabályok lehetnek érvényben, amelyek pontosítják és részletezik a viselkedési szabályokat. Mindemellett az itt felsorolt szabályok minden esetben érvényben maradnak.

A kényelmes és konstruktív társalgás érdekében szükség van ezekre a szabályokra. Amennyiben Önnek nem felelnek meg az adott társalgási formák, akkor mellőzze résztvételét az adott konferencián.

I. Felhasználók regisztrációja.

 1. A felhasználó a regisztrációjával egyidőben tudomásul veszi, elfogadja és köteles betartani ezeket a Szabályokat.
 2. A felhasználónak a regisztrációja során valós, működő e-mail címet kell megadnia. Mi garantáljuk a megadott információk biztonságát.
 3. A felhasználói névválasztás (nickname) az Ön kizárólagos joga. Az adminisztrációnak joga van megszüntetni a felhasználó nevet (nickname), amennyiben annak használata sérti a közerkölcsöt és etikai normákat vagy sértő a fórum más felhasználói számára. Tilos olyan felhasználó nevet (nickname) regisztrálni, amely a megtévesztésig hasonlít egy, vagy több, már regisztrált felhasználói névhez (nickname), és ezért megtévesztő lehet a fórum többi felhasználói számára.
 4. Tilos egy felhasználónak egynél több regisztrációt létrehoznia, függetlenül annak céljától. Ennek a szabálynak a megszegése a felhasználó összes nyilvántartott bejegyzéseinek a blokkolását vonhatja maga után.
 5. Amennyiben a felhasználó hosszabb ideig semmilyen aktivitást nem mutat a fórumon, abban az esetben az Ön regisztrációját törölhetjük.

II. A fórum viselkedési normái.

 1. A fórumon a társalgás során be kell tartani a közerkölcs normáit és az internet etikett szabályait.
 2. Szigorúan tilos cenzurát nem tűrő, káromkodó és sértő kifejezéseket használni, attól függetlenül, hogy milyen formában és kinek lettek címezve, ideértve betűk és kifejezések más szimbólumokkal való helyettesítését is.
 3. Szigorúan tilos a reklám bármilyen formája, ide tartoznak a honlapok reklámjai is (kivételt képeznek azok az esetek, amikor azt előre egyeztették az Adminisztrációval).
 4. Az Ön aláírása a fórumon nem lehet hosszabb két sornál, és meg kell felelnie a fórum ugyanazon követelményeinek, mint amelyek az üzenetekre vonatkoznak.

III. Üzenetek közzététele.

 1. A téma megnevezése legyen informatív, tükrözze maximálisan a felvetett kérdés lényegét.
 2. Mielőtt új témát hozna létre, győződjön meg arról, hogy Ön azt a megfelelő témákkal foglalkozó fórumon szeretné elhelyezni, és úgyszintén győződjön meg arról, hogy a témájának kérdésével nem foglalkoztak-e korábban a fórumon.
 3. Tilos azonos vagy hasonló témákat létrehozni a fórum különböző részein, és úgyszintén, értelmében egyező üzeneteket elhelyezni a fórum különböző témáiban.
 4. Igyekezzen helyesírási hibák nélkül írni – a helyesírási hibákkal írt szöveg Önre nézve másokban negatív benyomást kelt.

IV. A felhasználók és az Adminisztráció közötti viszony szabályozása.

 1. Az Adminisztráció cselekedeteit a józan ész és a fórum belső szabályainak a szigorú betartása vezérli.
 2. Szigorúan tilos az Adminisztráció (ideértve a fórum adminisztrátorait és moderátorait) cselekedeteit bármilyen formában (témában, üzenetben) bírálni, kivételt képez a speciális fórum, amely az egész portál és fórum munkájának az aspektusait vitatja meg.

Az adminisztráció fenntartja a jogot a jelen szabályok bármikori megváltoztatására, a felhasználók következetes értesítésével a változásokról. A fórumon végrehajtott változások és újítások a felhasználók véleményeinek és érdekeinek a figyelembevételével történik.


♫ ♫ ♫
Belépés
Ma itt voltak

Most online

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
uCoz satisztikánk
♫ ♫ ♫

 • uCoz - TOP 100

 • Friss zenei hírek

 • FN - hírfolyam

 • Időkép, időjárás hírek
 • SunnyBoy - Egyszer
  Copyright - Best Friends Club - by Isván 2010 © 2021