Best Friends Club
Fórum oldalunk tartalmát, csak bejelentkezett felhasználók láthatják !
[ Új üzenetek · Résztvevők · Fórumszabályzat · Keresés · RSS ]
  • Oldal 1 / 1
  • 1
Fórum » Boszorkánysziget » Boszorkánysziget » Szertartások (Szertartások)
Szertartások
IstvánDátum: Szerda, 2010-09-15, 23:35:55 | Üzenet # 1
Rendszergazda
Csoport: Adminisztrátor
Üzenetek: 988
Állapot: Offline
Szertartások

A wicca rítusai nem kötelezõ érvényûek. Egy wicca bármirõl megemlékezhet szertartással. Ezt lefolytathatja egyedül vagy közösségben, titokban vagy nyilvánosan, esetleg egy fõpap, fõpapnõ irányítása alatt. A szertartás forgatókönyvét készítheti újonnan, vagy különbözõ hagyományokra, könyvekre támaszkodva. Az alapszertartás az a szertartásrend, amelynek segítségével az Esbatokat, a Szabbatokat és az alkalmi ceremóniákat egyaránt megrendezheted, és lebonyolíthatod a varázslataidat.

Általános szertartás a boszorkánypraktikákhoz

1. Szenteld fel az oltárt!
( Ide tartozik az oltárra kerülõ tárgyak rituális megtisztítása és felszentelése az Úr és az úrnõ nevében. A tárgyakban rejlõ energiát jelképesen összekeverik egymással és megáldják, ily módon az erõ egyetlen pontban összpontosítható. )
2. Teremts szent teret magadnak!
(Járd körbe a négy elemet az óramutató járásával egyezõ irányban és végezd el a Templom menüpontban leírt tértisztítást!)
3. Vesd fel a bûvös kört!
(Fizikai síkon az óramutató járásával egyezõ irányban alkoss kört, töltsd fel személyes energiáddal, majd növeld egy félig a föld alatt, félig fölötte érzékelhetõ nagy buborékká, mely körbeölel. Szóban, vagy gondolatban is add áldásodat az erõtérre, az lehet rímelõ bûvige, vagy határozott kijelentés. Megj: a boszorkányok számos mozgásvariációt ismernek a kör felvetésére.)
4. A négy kardinális pont erõinek meghívása.
(A kardinális pontok egyeznek a négy fõ égtáj irányában a kör kerületén lévõ pontokkal. Álj elõbb északra, majd keletre, aztán délre, végül nyugatra, és hívd meg az elemek urainak erejét a körbe. Az áldást és a meghívást hangosan szokás elõadni.)
5. Szólítsd meg az Urat és az Úrnõt!
(Állj a kör közepére, és kérd meg az Urat vagy az Úrnút, esetleg mindkettõt, lépjenek be a körödbe. Az áldást és a kérést is hangosan kell elmondani. Ezt megidézésnek, segítségkérésnek is nevezzük.)
6. Mágikus tevékenység
(A bûvölés valamennyi elõkészítõ mozzanata és maga a mágikus cselekedet tartozik ide. Az ünnepi szertartásokon itt adjuk elõ a mítoszainkat és legendáinkat. Ha egy ilyen misztériumjátékot akarsz elõadni, és varázsolni is szeretnél, mindenképp az elõadás jön elõbb, és csakis azt követõen végezhetsz mágikus munkát.)
7. Az energiakeltés
(Energiát úgy kelthetsz, ha éneklés, dobolás, tapsolás, mantrázás, ritmikus légzés, stb. közben gondolatban erõsen a kívánságodra összpontosítod a figyelmed. A módszer apróbb részletei csoportonként, egyénenként eltérõek.)
8. Köszönet az Úrnak és az Úrnõnek
(Élõszóban elmondott köszönet és áldáskérés. A boszorkányok a megidézett isteni energiákat sosem küldik el, hacsak nem ez a rituálé célja.)
9. Kardinális pontok bezárása
(A 4. pontban meghívott energiák küldését értsd ezalatt. A szövegét fennhangon szokás elmondani.)
10. A kör felszámolása
(A szertartás végén fel kell számolni a mágikus kört. Járj körbe a kerületén az óramutató járásával ellenkezõ irányban, és a 3. pont szerint felvetett kört számold fel. Az így visszagyûjtött energiát tárold az oltár felszentelt tárgyaiban, vagy a varázseszközök egyikében, pl. egy gyertyában. Megj.: Magát a szent teret nem szokás felszámolni.)
11. A kikötés (földelés) és a központosítás
(Szellemi gyakorlat. Arra való, hogy a szertartás alatt a testben vagy a gondolatvilágban felhalmozódott fölös energiákat elbocsássuk.) Megj: Vannak boszorkányok, akik a szertartás bármely szakaszában el tudják végezni az energiaáramlást felszabadító gyakorlatot.

A nem kötelezõ érvényû rítusok a következõk:

Boszorkányüdvözlés

Ezzel a szertartással az újszülötteket köszöntik, miközben az Istennõ oldalmába ajánlják õket.

Beavatási szertartás

A beavatás a legõsibb boszorkány szertartások egyike, a hagyománykövetõ társaságra jellemzõ, bár egyes eklektikus csoportok szintén alkalmazzák. A beavatást a csoport felelõs tagjai végzik el, akik felelõsséget vállalnak az újonc életének megváltoztatásáért. A konfirmáció és az elsõ áldozás feltûnõ szmei hasonlóságot mutat a wiccák beavatási ceremóniáival.
A közösségi befogadással szemben megtalálható az egyéni felajánlkozás, amikor az ember szertartásos körülmények közt önszántából, saját maga számára kijelenti, hogy hisz a wicca eszmékben, elfogadja a céh erkölcsi szabályait és egyéb törvényeit, s azokat legjobb tudása szerint követi.
Az eklektikus wiccák általában átestek ilyen felajánlkozási rítuson, amelyben a felajánlást tevõk elmondják az Úrnak és az Úrnõnek, hogy készen állnak a Szellem szolgálatára, vagyis a wiccák útjára akarnak lépni. A hagyományos wicca közösségek bizonyos ágazataiban egy év egy napig tart a felajánlkozási szakasz, vagyis eddig kell az egyénnek várakoznia a beavatási szertartásra.
Jónéhány boszorkány soha nem érezte szükségét beavató szertartásnak, különösképpen a "született" boszorkányok.

Kézfogó

Wicca eljegyzés, amelynek során egybekelésük jelképeként összekötözik a mátkapár csuklóját. Ilyenkor a résztvevõk néha seprûnyelet ugrálnak át, ami õsi termékenységi ceremónia. Némelyik pár megelégszik a kézfogóval, míg mások elõtte vagy utána polgári házasságot kötnek.

Nagy Rítus

Ez a szent nász, a lándzsa és a Grál-kehely egymásra találása. Az Istenség ilyenkor beleköltözik a férfi, míg az Istennõ a nõi boszorkány testébe. A klasszikus wiccában ez elõírásos szertartás, amely magában foglalja az ötszörös csókot. Ha a rítus az egész koven elõtt zajlik, mindössze jelképes, ha viszont a pár magában ünnepli, valódi aktusra kerül sor. Más ágazatokban a szeretõk a varázskörön belül ölelkeznek, a Nagy Istennõnek ajánlva fel az aktust. Ez a szexuálmágia legkifinomultabb formája, amely a férfi-nõi polaritás segítségével tereli megfelelõ mederbe a mindenség erõit.

Vénséggé avatás

A nõi boszorkányok ennek során anyából banyává, azaz vénséggé változnak, más szóval belépnek életük utolsó szakaszába. (Az elsõ havivérzéssel lép az ifjú boszorkány a szûzlány korszakba, s az anyasággal lesz a nõ wicca értelemben is anyává.) A vénség eljövetelét jelezheti a menopauza kezdete vagy vége, esetleg valamely asztrológiai mérföldkõ vagy egy sorsdöntõ életesemény (mondjuk az utolsó gyerek is elhagyja a családi fészket), de a boszorkány maga is dönthet úgy, hogy elérkezett a vénséggé avatás ideje.

Halálrítusok

E szertartásokkal a boszorkányok elhunytáról emlékeznek meg. A wiccák szemében az élet és a halál ugyanannak a megszakíthatatlan körfolyamatnak a része. A halál csupán más alakba öltözteti energiáinkat. A wicca gyászszertartás ezért az eltávozott boszorkány tiszteletére rendezett egyszerre ünnepélyes és vidám megemlékezés.

A wicca ünnepekrõl a Jeles napok menüpontban olvashatsz.

(Silver RavenWolf: Teen wich. Wicca for a New Generation)
 
Fórum » Boszorkánysziget » Boszorkánysziget » Szertartások (Szertartások)
  • Oldal 1 / 1
  • 1
Keresés:

Copyright - Best Friends Club - by Isván 2010 © 2023